Wijkraad Oss-Zuid
Wijkraad Oss-Zuid De directie heeft overleg met het Wijkraad Oss-Zuid als er zaken in de wijk spelen die een raakvlak
hebben met de school.
Centrum Jeugd en Gezin
Centrum Jeugd en Gezin. (C.J.G.) Met al deze vragen (en meer) over opvoeding kunnen ouders en opvoeders, van kinderen en
jongeren tussen de 0-23 jaar, terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin in Oss.
GGD
GGD jeugdgezondheidszorg Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen op vaste momenten de groei en de ontwikkeling
van uw kind.
Jeugdtandverzorging
Jeugdtandverzorging Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd van
2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging waar bij het
voorkómen van mond- en tandziekte (waaronder tandbederf) voorop staat.

BSO
Stichting ’t Buitenschoolse Net (BSO) De stichting biedt tegen betaling opvang aan kinderen van de basisschool voor-, tussen of na
schooltijd of tijdens vakantie- of vrije dagen.
GGZ
GGZ Oost Brabant Regio Oss Voor therapie (via huisarts of schoolarts)
SWV PO 30.06
SWV PO 30.06 Een samenwerkingsverband Passend Onderwijs (swv) is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs
Lentekriebels
Lentekriebels We hebben een aparte pagina gemaakt voor Lentekriebels, waarop u diverse informatielinks en folders kunt vinden over het Lentekriebels project.