Ouderraad

Naast de MR is op onze school het Ouderoverleg actief. Het Ouderoverleg houdt zich voornamelijk bezig met hand- en spandiensten in de school en met onderwijsondersteunende activiteiten. Het Ouderoverleg streeft ernaar om vanuit iedere groep één vertegenwoordig(st)er zitting te laten nemen. Het Ouderoverleg vormt ook een klankbord voor de MR. Met de MR wordt informatie uitgewisseld over zaken die van belang zijn voor de ouders. Er kan ook gevraagd of ongevraagd advies gegeven worden aan de MR.

Activiteiten
• Het organiseren van en assisteren bij jaarlijks terugkerende evenementen (o.a. Sinterklaas, Kerst- en Paasviering).
• Het organiseren van buitenschoolse activiteiten (o.a. het liedjesfestival en de avondvierdaagse).
• De organisatie van de kleding- en schoenenactie (voor extra inkomsten.)
• Regelmatig overleg met de oudergeleding van de MR.
• Het toezicht houden op en deelnemen aan de werkgroep “Overblijven”.
De namen, functies en telefoonnummers van de leden van het Ouderoverleg kunt u vinden in het Infoboekje van de Pius X. Hierin vindt u ook de vergaderdata van het Ouderoverleg.

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar wordt de vrijwillige bijdrage van € 20,00 per kind geïnd. Deze bijdrage is bestemd voor de kosten verbonden aan het organiseren van de diverse evenementen, cadeautjes met Sinterklaas, traktaties b.v. met Kerst, Pasen, Sinterklaas en sportdag, attenties bij jubilea van het personeel. U krijgt ieder jaar, via het Donderdagnieuws van de penningmeester een financieel overzicht. Wij rekenen op uw (financiële) steun en medewerking.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:  Lieke van de Haterd
Secretaris:  Sanneke de Veer
Penningmeester:  Mireille IJzerman

Hieronder kunt u het Handboek ouderraad downloaden: