Vanuit de interne begeleiders:
Alle scholen binnen SKBO werken met een zorgplan. Zo ook de Pius X. In dit zorgplan staat de cyclus van zorg beschreven. Om dit te realiseren en vast te leggen werk en wij sinds vorig schooljaar met groepsplannen. Voor leerkrachten is dit inmiddels een bekende term, maar voor menig ouder misschien nog niet. Vandaar deze uitleg.
Twee keer per jaar stellen de leerkrachten groepsplannen op. In deze groepsplannen beschrijven de leerkrachten per vakgebied welke doelen ze met de kinderen willen behalen, hoe ze deze doelen willen behalen en wat dit betekent voor de klassenorganisatie. Deze plannen maken zij aan het begin van het schooljaar en na de midden toetsen van Cito in januari voor spelling, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen.
Tussentijds wordt een groepsplan ook nog geëvalueerd en bijgesteld. De kinderen worden in drie groepen verdeeld: Ster, Maan en Zon. Deze symbolen staan gelijk aan de symbolen die de kinderen in groep 3 tijdens Veilig Leren Lezen aangeboden krijgen. De maan leerlingen zijn de gemiddelde leerlingen, de ster leerlingen hebben behoefte aan extra instructie, materialen of tijd, de zon leerlingen kunnen met minder instructie aan de slag en krijgen soms extra opdrachten. Wanneer een leerling naast dit groepsplan nog specifieke individuele hulp nodig heeft kan het zijn dat hij of zij een individueel handelingsplan krijgt. Deze wordt altijd met de leerkracht, Intern Begeleider en ouders besproken en ondertekend.
Per jaar hebben de leerkrachten 3 à 4 keer een groeps/leerlingbespreking met de Intern Begeleider waarin alle groepsplannen en leerlingen worden besproken. Tijdens deze bespreking bepaalt de leerkracht samen met de Intern Begeleider welke stappen hij of zij nog voor zijn groep of individuele leerlingen gaat zetten. Deze stappen worden tussentijds en tijdens een volgende bespreking geëvalueerd.

 

Downloads

 

​ ​