Aanmelden

Wanneer u uw kind wil aanmelden bij basisschool PiusX dan kunt het inschrijfformulier downloaden. Vervolgens kunt het formulier ingescand opsturen naar directie punt bspiusx apestaart saamscholen punt nl of afgeven op school.

 

De fasen van aanmelding:

  • Aanmelding door de ouders bij de directie van de school door middel van het aanmeldingsformulier.
    Verzamelen van informatie door de school bij instanties, zoals de vorige school, peuter/kinderopvang en  eventuele zorginstelling. Op basis van de gegevens kan besloten worden om het kind te observeren binnen de huidige opvang of school.
  • Inventariseren van de mogelijkheden tot plaatsing door directie en intern begeleider van de school. Onder andere op basis van schoolondersteuningsprofiel, ondersteuningsbehoefte van het kind, situatie
  • van de groep en mogelijkheden van het gebouw.
  • Besluitvorming ten aanzien van plaatsing.
  • In een gesprek met ouders wordt het besluit van de school toegelicht. Bij plaatsing wordt (indien van
    toepassing) een plan van aanpak opgesteld. Bij afwijzing zorgen we voor inhoudelijke onderbouwing en wordt samen met ouders gezocht naar een passende plaats voor het kind. 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences