In de wijk

Situering

 
Basisschool Pius X staat in de wijk Oss-Zuid en is een echte buurtschool. Wij zijn van oorsprong een katholieke school, maar bieden ook plaats aan kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging. Op dit moment zitten ongeveer 250 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 9 homogene/heterogene groepen. Ons onderwijs is de laatste jaren ingrijpend vernieuwd, naar een mooi onderwijsconcept . Wij zetten in op de ontwikkeling van competenties als: samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken, zelfsturend en probleemoplossend vermogen, culturele sensitiviteit en sociaal bewustzijn. Hierdoor ontwikkelt een kind een sterke identiteit, waardoor het stevig kan staan en wendbaar is in een veranderende omgeving.

 

Kenmerkend voor de school

 

Basisschool Pius X is in 1959 ontstaan in Oss – Zuid en is vernoemd naar Paus Pius X. De school heeft sindsdien diverse verbouwingen en aanpassingen ondergaan. De leslokalen van de groepen 1 t/m 4 zitten op de begane grond, die van de bovenbouw op de eerste verdieping. Onze school heeft een eigen lift tot haar beschikking. Op de speelplaats bevindt zich een dependance waarin onder andere de buitenschoolse opvang (BSO) is gehuisvest. Er is een goede samenwerking in de wijk met verschillende partners, zoals

woningcoöperaties, wijkraad, wijkagent en gemeente.

 

De schoolPiusX

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren