De Leidraad op de Pius X

Het Kind Onderwijs Kwaliteit

Iedereen is welkom op onze scholen. Iedereen mag zijn wie hij of zij is.

Het kind is onze leidraad. Ieder kind is onze opdracht. We leren het kind en zijn talenten kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We bieden een passende veilige school voor ieder kind.We gunnen kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs. Leren en lesgeven is persoonlijk. We leren en werken op basis van respect en vertrouwen met hoge verwachtingen wederzijds. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

 

 

Ruimte & Richting
We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We durven te twijfelen. WE stimuleren het maken van eigen keuezes. We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszel,
de ander en de omgeving. Er is vrijheid in gebondenheid. Als actieve deelnemer van de maatschappij hebben we oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

 

 

Samen
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Elke school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het dorp. Elke school geeft een eigen invulling aan het schoolconcept en profilering. We hechten waarde aan keuzevrijheid van ouders. We waarderen diversiteit, daarmee is school een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We hebben een gezamenlijk moreel kompas. Iedereen is ;we voelen ons er veilig.

 

 

Zien & Zijn
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, leraren,  directeuren en anderen, de mens staat centraal en niet de functie. We geven vorm aan pedagogisch partnerschap. We blijven trouw aan respectvolle omgang en open cultuur. De mens en vertrouwen in elkaar vormen onze basis. We verantwoorden in woord en beeld over ons leren en werken. We laten zien wat we kennen, wat we kunnen en wie we zijn.

 

 

Stralen & Schitteren
We stralen en schitteren en zijn trots op onszelf. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en buiten en maken dan keuzes. We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen. We vieren mijlpalen, delen momenten en creëren herinneringen. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren