Ouderraad

De Ouderraad (OR)

 

Op basisschool Pius X hebben wij een enthousiaste ouderraad die activiteiten organiseert die niet direct
met het lesgeven te maken hebben maar die wel zeer sfeer verhogend werken. De OR ondersteunt
het team. Zij denkt mee, draagt ideeën aan en voert ze indien nodig uit. Dit houdt in dat de OR bij veel
(buitenschoolse) activiteiten ondersteuning biedt, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval e.d. De OR is een
doe-groep en heeft geen beslissingsrecht.

 

 

Werkgroepen


Het is ook mogelijk om zitting te nemen in een werkgroep bij ons op school. Deze werkgroep wordt door een
OR-lid aangestuurd en werkt met behulp van een draaiboek en stappenplan. De OR is altijd op
zoek naar enthousiaste ouders die graag een werkgroep willen ondersteunen. U kunt zich via de
secretaris van de ouderraad aanmelden voor een werkgroep of aan het begin van het schooljaar
bij de leerkracht van uw kind. Voor de volgende vieringen en activiteiten worden er werkgroepen
geformeerd: Schoolfotograaf, Sinterklaasviering, Luizenwerkgroep, Kerstviering, Carnavalsviering,
Paasactiviteit, Pius X–dag, decoratiegroep en Verkeer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren