Visie

Onze visie


Vier kernwaarden spelen in onze visie een belangrijke rol: vertrouwen, respect, openheid en veiligheid.

 

Deze kernwaarden hebben wij als team gekozen om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk te kunnen vormgeven. Alle kernwaarden staan in verbinding met elkaar. Samen met alle betrokkenen bij onze school geven wij het onderwijs vorm. Wij weten dat kinderen zich prettig moeten voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. We hebben veel vertrouwen in kinderen, we bieden hen een veilige omgeving en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de kinderen en hun ouders.

 

Het klimaat in de school


Een kind dat op basisschool Pius X zit, voelt zich vertrouwd op de school, met de leerkrachten en in de groep. Door persoonlijke betrokkenheid bij de kinderen en de ouders, door het accepteren van de eigenheid van eder kind, door het geven van voldoende ruimte aan een zelfstandige ontwikkeling, maar ook door het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheden van de kinderen zorgen wij er samen met de ouders voor dat onze kinderen met plezier naar school gaan. Wij vinden het belangrijk ons te richten op de sociaal-emotionele - en
creatieve ontwikkeling van kinderen, naast natuurlijk het onderwijs in de basisvakken. Om kinderen te leren met gevoelens om te gaan, werken we in alle groepen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van
onze leerlingen. Onze opgeleide Rots en Watertrainers verzorgen indien nodig Rots en Watertraining voor onze leerlingen. 

 

Veiligheid


De veiligheid van kinderen, ouders en medewerkers vormt een belangrijk gegeven binnen onze school. Wij werken met een veiligheidsplan op school en er is een werkgroep Bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig. Deze werkgroep wordt gestuurd door een Arbo-coördinator. Daarnaast voeren wij het sociaal veiligheidsbeleid uit. In iedere klas is er een PAD-hoek aanwezig waar de kinderen zich kunnen terugtrekken wanneer dit nodig is. Ook op het schoolplein zijn twee PAD-plekken waar kinderen naar toe kunnen. Dit is voor hen een veilige plek. Daarnaast heeft de school twee vertrouwenspersonen bij wie kinderen terecht kunnen als ze hun verhaal niet willen of kunnen vertellen aan de leerkracht

 

Aanzicht vanaf het schoolplein

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren