De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en medewerkers. De directeur adviseert en informeert.
Via de Medezeggenschapsraad kunnen alle ouders meedenken, meepraten, meebeslissen. De MR
bespreekt allerlei (beleids)ontwikkelingen in de organisatie, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid
of veranderingen in de koers van onze school. De MR adviseert hierover en heeft in bepaalde
situaties instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het MR-reglement. Gemiddeld wordt er 6 keer
per schooljaar in de avonduren vergaderd. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn
openbaar. Bij de hoofdingang hangt de brievenbus van de MR.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, opmerkingen of ideeën dan horen wij het graag van u.
De vergaderdata voor schooljaar 2021-2022 kunt u vinden op het jaarrooster.


Heeft u rechtstreeks vragen dan wel opmerkingen dan kunt u deze in de brievenbus deponeren of een
mail sturen aan mr punt bspiusx apestaart saamscholen punt nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren